Welkom

Jonathan en Heleen Wolters, met hun dochters Lois (2012) en Esmee (2015) zijn sinds 2012 als zendelingen verbonden aan de zendingsorganisatie WEC en aan De Stadskerk.

Van 2013 tot 2022 zijn ze zendelingen geweest in Cambodja. In deze negen jaren hebben ze God aan het werk gezien en mochten ze een schakel zijn in vele levens. De eerste jaren heeft Jonathan gediend onder ex verslaafden en kansarme families en Heleen onder vrouwen die uit
de prostitutie wilden komen. Samen hebben ze in een project met kansarme families gediend. Wat was het bijzonder om te horen dat veel Cambodjaanse medewerkers van dat project tot geloof kwamen door de onderlinge liefde in het lokale team. Een liefde die ze nergens anders hadden ervaren. De volgende Bijbeltekst kwam tot leven en op deze wijze kwamen er mensen tot geloof.

‘Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’

Johannes 13:34-35

De laatste vijf jaren in Cambodja mochten ze leiding geven aan het WEC-team van 20 zendelingen in Cambodja. Ze zagen hoe God juist werkt door een intercultureel en interkerkelijk team. Ze mochten een veranderproces begeleiden. Het was een proces om als team een hernieuwde visie te vormen en nieuwe bedieningen te starten onder de minst bereikte mensen van Cambodja.  Hun relatie met God is door alle verschillende kerkstromingen, culturen en de uitdagingen die ze tegen zijn gekomen verdiept. Jonathan en Heleen hebben bijzonder veel antwoorden op hun gebeden en gebeden van hun achterban mogen zien.

In 2021 liet God door gebed zien dat ze hun bediening van zending voort mochten zetten in Nederland. In maart 2022 zijn ze daarom teruggekeerd naar Nederland. Ze geven samen met anderen leiding aan de zendingsorganisatie WEC Nederland. Het doel van WEC Nederland is om in samenwerking met kerken de minst bereikte mensen wereldwijd met het evangelie te bereiken. Meer informatie over WEC Nederland is hier te vinden. Jonathan en Heleen kunnen in deze bediening hun ervaring inzetten om zendelingen te begeleiden voor ze vertrekken en te ondersteunen met pastorale zorg tijdens hun uitzending. Vanuit hun leiderschapsrol focusen ze zich op coachen van zendelingen, de voorbereiding voor uitzending en ondersteunende taken om zendelingen in samenwerking met kerken uit te zenden. Op deze manier geven ze gehoor aan de bijbelse opdracht in Mattheüs 28 vers 19:

‘Gaat dan heen, onderwijst al de volken.’

Een onderdeel van WEC Nederland is ook de internationale Bijbelschool “Cornerstone” in Beugen (Noord-Brabant). Deze school bereidt zendelingen voor op een bediening wereldwijd. Daarnaast heeft WEC Nederland verschillende bedieningen in Nederland.

Het kantoor van WEC Nederland, van waaruit veel ondersteunende taken worden uitgevoerd, is gevestigd in Emmeloord in de provincie Flevoland. Omdat Jonathan en Heleen vanuit het WEC leiderschap veel reizen door Nederland, naar zendingswerkers, Cornerstone en in Nederland met verschillende kerken, zijn Jonathan en Heleen sinds 2022 in Emmeloord gesetteld. Ze kwamen terug midden in een huizencrisis, maar God voorzag ook in een huis voor hen.

Jonathan en Heleen zijn gepassioneerd over Jezus en om zijn hoop uit te delen aan een wereld in nood. Daar leven ze voor. Wil je op de hoogte blijven of meer te weten komen over de bediening van Jonathan en Heleen als leiders van WEC Nederland en de rol van WEC Nederland in binnen- en buitenland? Meld je dan aan voor hun vriendenbrief door een mail te sturen. Ook als je betrokken wil worden bij hun missie of als je interesse in zending hebt mag je gerust een mail sturen naar Jonathan en Heleen via  info@familywolters.nl en je hoort van hen.