Cornerstone

Jonathan en Heleen hebben in het schooljaar 2010-2011 éénjarige opleiding gevolgd aan de zendingsgerichte Bijbelschool “Cornerstone”  te Beugen. Deze internationale opleiding was een goede voorbereiding op het leven in een andere cultuur. Wonen in de internationale en interculturele gemeenschap van Cornerstone was een onderdeel van de opleiding. Door het samenwonen met mensen uit verschillende culturen zijn Jonathan en Heleen zich erg bewust geworden van hun eigen (Nederlandse) gewoontes, normen en waarden.

Naast de theoretische lessen hadden Jonathan en Heleen ook een praktische bediening. Jonathan zich samen met een medestudent een project opgezet waarbij er werd uitgereikt naar prostituanten, de mannen die prostituees bezoeken in Nijmegen. Heleen heeft zich met een team mensen gericht op het uitreiken naar prostituees in Nijmegen. Ze bracht hen eens per drie weken een bezoek om contact te leggen, hen te vertellen over Gods liefde en praktische hulp aan te bieden.

Jonathan: “Cornerstone heeft mij handvatten gegeven om Gods woord dieper te leren kennen.  Ik had niet verwacht dat het zo’n impact zou hebben. Ik ben meer van het woord van God gaan begrijpen. De chronologische volgorde van het is me duidelijker geworden en daardoor kan ik het ook beter verwoorden naar anderen. Het was erg wennen om samen te leven met mensen uit verschillende culturen en om in het Engels te communiceren. Van de dingen die het lastigste waren dit jaar hebben we het meeste geleerd. 
Het belangrijkste wat ik dit jaar heb geleerd is om mijn toekomst volledig in Gods handen te leggen en hem in alles te vertrouwen”.

Heleen: “In dit jaar hebben we veel meer geleerd dan we hadden kunnen bedenken van te voren. Ik heb een stevige basis gekregen over het woord van God en heb geleerd om breder te kijken,  over kerkmuren en culturen heen. Gods woord spreekt niet over één bepaalde kerk of cultuur. God heeft mijn karakter gevormd door de lessen, de praktische bediening en het samenwonen heen”.

Voor meer informatie over Cornerstone: www.cornerstonecollege.eu

Cornerstone frond Cornerstone back