Wij

Jonathan en Heleen

Jonathan (’81) is geboren en getogen in Groningen. Hij heeft de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening gedaan en is drie jaren werkzaam geweest in de hulpverlening. Al een aantal jaren had hij het verlangen om ‘iets’ in het buitenland en met zending te doen, maar hij wist nog niet zo goed waar en wat. In het begin van 2006 leerde hij Heleen kennen die naar Kenia was geweest en daar erg enthousiast over was. Jonathan besloot om in die zomer ook naar Kenia te gaan om er te werken in een opvangcentrum voor straatjongens. Hij had direct een klik met de straatjongens en het raakte zijn hart. Sindsdien is de zoektocht begonnen hoe hij het verlangen van zending een plek mocht geven.

Heleen (’84) is geboren in Wierden en in haar jeugd verhuisd naar het noorden van het land. In haar tienerjaren ontstond het verlangen om naar het buitenland te gaan. In 2005 werkte ze als kapster, maar besloot toch iets met haar verlangen te doen en is voor drie maanden naar Kenia gegaan. Ze heeft er gewerkt in een weeshuis en zag daar veel armoede en straatkinderen. Ze vond dit indrukwekkend en dit heeft haar niet meer losgelaten. Na afloop gaf de baan als kapster niet genoeg voldoening meer en was er een verlangen om ontwikkelings- en/of zendingswerk te doen. Na zoeken en bidden besloot Heleen om eerst een opleiding in de hulpverlening te gaan doen en studeerde net als Jonathan Maatschappelijk Werk en Dienstverlening.

In 2006 kregen Jonathan en Heleen een relatie en anderhalf jaar later op 12-10-2007 mochten zij elkaar het ja-woord geven. Voordat ze trouwden hadden ze al besloten de zending in te gaan. Alle twee hadden, en hebben, ze een passie voor God en voor de minder bedeelden op de wereld.

De zoektocht

Jonathan en HeleenIn het huwelijk is de zoektocht samen naar zending begonnen. In de  zomer van 2008 zijn Jonathan en Heleen naar Zuid-Afrika geweest met de organisatie Athletes in Action. Ze hebben daar geleerd hoe sport gebruikt kan worden om contacten te leggen en Gods liefde te laten zien.

Na het bezoek aan een zendingsconferentie en het bezoek van verschillende zendelingen in Kenia,  zagen Jonathan en Heleen in dat een goede voorbereiding erg belangrijk is alvorens de zending in te gaan.  Ze besloten zich te oriënteren op zendingsgerichte opleidingen. Na wat bezoeken aan verschillende scholen, hebben ze gekozen om de internationale Bijbelschool “Cornerstone” te volgen. Ze hebben daar een éénjarige opleiding gevolgd en deze in juni 2011 afgerond. Wilt u meer over deze opleiding lezen kijk dan onder het kopje “Missie: Bijbelschool Cornerstone”.